FANDOM


1235439771482

The Gundam 7

The Gundam 7’s armaments include X2 GN vulcan gun, X2 beam sabers, X2 GN hand beam guns, X2 3-tube missile pods, X1 GN Long range mega beam cannon with 7-tube GN missile pod, X2 GN cannons, X1 GN Shield, X1 GN Beam rifle.